El taller que es desenvolupa en 13 sessions se centra en temes com:

Incrementar  capacitats personals  essencials per al desenvolupament personal, l’adaptació i el canvi lligats a un major benestar:

Les fortaleses personals.

Resiliència (entesa com a capacitat).

Desenvolupar competències que facilitin la comprensió i el maneig de les nostres emocions.

Aprofundir en situacions/vivències quotidianes que tenen especial influència en el benestar i que pot afavorir/limitar el canvi i el desenvolupament personal:

Solitud.

Conflictes interpersonals.

HORARIS I MÉS INFORMACIÓ CLICANT AQUÍ


CASTELLANO>>

Vivir en positivo

El taller que se desarrolla en 13 sesiones se centra en temas como:

Incrementar  capacidades personales  esenciales para el desarrollo personal, la adaptación y el cambio ligados a un mayor bienestar:

Las fortalezas personales.

Resiliencia (entendida como capacidad).

Desarrollar competencias que faciliten la comprensión y manejo de nuestras emociones.

Ahondar en situaciones/vivencias cotidianas que tienen especial influencia en el bienestar y que puede favorecer/limitar el cambio y el desarrollo personal:

Soledad.

Conflictos interpersonales.