Lectura per a l’èxit educatiu, és un programa que vol millorar la comprensió lectora dels infants. funciona gràcies a la col•laboració de voluntaris i voluntàries que acompanyen la lectura dels infants. Les trobades entre voluntaris i infants es realitzen per parelles (un/a voluntari/a i un/a alumne/a) a l’Escola Pau Delclòs de Tarragona.
Lectura i Tertúlia Infantil : Escola Saavedra